کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

رسانه‌های دولتی ایران از جمله وب‌سایت رسمی دولت ایران خبر داده‌اند که علی خامنه‌ای، مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیرنده درباره فروش این اموال را تایید کرده است.

با تایید مصوبه سران سه قوه توسط خامنه‌ای قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود. بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.