کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

فرار بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی از کشورشان

سازمان ملل روز شنبه 28 اسفندماه، اعلام کرد که بیش از ۳ میلیون و سیصد هزار پناهجو از اوکراین از زمان تهاجم روسیه گریخته‌اند در حالی که تقریبا ۶.۵ میلیون نفر نیز در داخل کشور آواره شده‌اند.

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: مردم به فرار خود ادامه می‌دهند زیرا از بمب، حملات هوایی و تخریب بی‌رویه می‌ترسند. او افزود: کمک کردن حیاتی است اما نمی‌تواند به ترس پایان دهد. تنها توقف جنگ می‌تواند این کار را انجام دهد.