کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

فراخوان کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه

کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه “س ژ ت” طی بیانیه‌ای خواستار تغییرات واقعی در مورد افزایش حقوق و حداقل دستمزدها شده است.

“س ژ ت” اعلام کرده است که ۱۵۲ شعبه حرفه‌ای و شغلی (از ۱۷۱ شعبه) اعلام کردند که در واحدهای تولیدی و خدماتی، حداقل دستمزد پرداختی چند ماهه اخیر زیر حداقل دستمزد استاندارد تعریف شده برای کل فرانسه بوده است. در این بیانیه خطاب به دولت و تشکل‌های کارگری آمده است: نه پاشیدن مقداری پول برای ما کارگران مهم است و نه اقدامات تسکین دهنده برای پنهان کردن بدبختی، بلکه ما به دنبال افزایش واقعی حداقل دستمزد بیش از تورم هستیم. در این زمینه به دلیل‌ عدم رعایت قانون مزد فرانسه، کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه اعلام کرده است: برای بسیج عمومی کارگران در اعتراض به حداقل دستمزد نامکفی موجود در سراسر فرانسه فراخوان اعتراض خواهد داد.