کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان کارگران فولاد اهواز به تجمع در روز دوشنبه

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در کانال تلگرامی خود با انتشار فراخوانی از کارگران و حتی مدیرانی که خود را در کنار کارگران میدانند خواسته است که در تجمع اعتراضی خیابانی روز دوشنبه  18 بهمن ماه، شرکت کنند.

در بخشی از این فراخوان آمده است: امروز اگر نام و نشانی از گروه ملی فولاد اهواز باقی مانده است؛ اگر این شرکت هنوز علی الظاهر وجود دارد و گاهی نیمچه تولیدی تحویل بازار میدهد ، فقط و فقط به یمن وجود کارگرانی است که برای حفظ آن ، از جان و مال و سلامتی و حتی خانواده خود مایه گذاشتند تا بتوانند این شرکت را تا به امروز حفظ کنند. حالا که درون شرکت صدایمان به جایی نمیرسد و تیم مدیریتی هم اهمیتی به خواسته کارگران نمیدهد دوباره و برای احیای این شرکت به خیابان خواهیم رفت و آنجا خواسته های خود را فریاد خواهیم زد.