کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان مالباختگان بورس جهت برپایی تجمعات اعتراضی

روز سه شنبه 15 تاسفندماه، مالباختگان سازمان بورس رژیم با انتشار فراخوانی اعلام کردند که در اعتراض به سیاست‌های این سازمان به خیابانها خواهند آمد.

معترضان اعلام کرده‌اند که راس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه شانزدهم اسفند ماه مقابل سازمان بورس واقع در خیابان مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه بیست‌و‌ششم، تجمع برگزار می‌کنند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود خواهند شد. مالباختگان تاکید کرده‌اند که تا احقاق حق کامل خود و جلوگیری از فساد و رانت‌خواری سازمان بورس به تجمعات ادامه خواهند داد.