کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان عمومی عفو بین‌الملل برای ثبت شکایات زنان معترض به حجاب اجباری

سازمان عفو بین‌الملل روز سه شنبه 24 بهمن ماه با انتشار فراخوانی عمومی ضمن اشاره به “سرکوب سیستماتیک زنان توسط جمهوری اسلامی، از معترضین به حجاب اجباری” که از طرف نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی مورد تعرض قرار و آزار و اذیت قرار گرفته اند خواست تا مشاهدات و تجربیات خود را برای این سازمان ارسال کنند.

سازمان عفو بین‌الملل از همه زنانی که به نوعی در رابطه با این قوانین “تبعیض آمیز” و “تحقیرآمیز” مورد خشنونت قرارگرفته یا تحت پیگیرد قضایی ‌و محرومیت‌های اجتماعی هستند،خواست تا برای “ارائه روایات” و “ارسال مدارک” با این سازمان در ارتباط باشند.در بخشی از متن این فراخوان آمده است که عفو بین‌الملل از همه زنانی که در ارتباط با قوانین حجاب اجباری بازداشت شده اند یا شلاق خورده و تحت پیگیرد قضایی ‌و محرومیت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند،بستگان،وکلای آن‌ها و سایر منابع مطلع دعوت می‌کند، برای ارائه روایات و ارسال مدارک از جمله دادنامه‌های صادره،اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار،تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان تماس بگیرند.