کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان تشکیلات خارج از کشور حزب کمونست ایران برای یک مه

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران در شهر استکلهم به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر برابر با روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه، فراخوانی برای برگزاری تجمع انتشار داد.

طبق این فراخوان، از همه اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران و همه انسانهای آزادی خواه و برابری طلب خواسته شده است طبق سنت سالهای پیش به پیشواز اول ماه مه، روز جهانی اتحاد طبقه کارگر رفته و با حضور گرم و پرشور خود در این تجمع، پشتیبانی و همبستگی خود را با کارگران جهان و مخالفت با نظام سرمایه داری اعلام کنند.

پست های مرتبط این دسته

برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه

komalah

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

komalah

اعتصاب کارگران پروژه داربست بند شرکت اکسیر عسلویه

komalah

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن در زرند

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر در تهران

komalah

تصادف مرگبار تانکر آب با مینی‌بوس کارگران معدن در کرمان

komalah