کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان تشکل‌های دانشجویی  برای تجمع اعتراضی

در حالی که اعمال سرکوب‌ علیه شهروندان معترض به «حجاب اجباری» و دیگر سیاست‌های ناکارآمد حاکمیت همچنان ادامه دارد، تعدادی از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور برای برگزاری تجمع اعتراضی علیه حجاب اجباری در روز ۲۶ فروردین فراخوان دادند.

در این فراخوان آمده است: «در روز شنبه ۲۶ فروردین۱۴۰۲ در سطح دانشگاه‌ها با سازماندهی تجمعات اعتراضی یا پرفورمنس اعتراضی، تحصن و شعارنویسی، پاسخ اقدامات سرکوب‌گرانه حکومت را بدهیم.» این فراخوان تاکید کرده است: «پس از پایان یافتن تعطیلات نوروز و بازگشایی دانشگاه‌ها، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروی سرکوب مستقر در دانشگاه‌ها شروع به اجرای طرح موسوم به “تذکر لسانی” برای رعایت حجاب کرده است. جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری، رفتار وحشیانه و حضور نیروهای سرکوب‌‌گر در دانشگاه، تفکیک جنسیتی کردن ورودی دانشگاه‌ها برای دانشجویان زن و مرد، نادیده گرفتن حقوق سایر جنسیت‌ها به‌طور مطلق و سرانجام حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در محیط دانشگاه و اطراف دانشگاه، به منظور زیر سوال بردن یکی از اساسی‌ترین حقوق ما دانشجویان، دیگر قابل تحمل نیست.»