کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان تجمع کارگران و استادکاران ساختمانی سراسر کشور

کانون انجمن های کارگران و استادکاران ساختمانی، روز یکشنبه 3 بهمن ماه،  طی فرخوانی از همه کارگران ساختمانی خواست برای فریاد مطالبات قانونی خود در روز سه شنبه 5 بهمن ماه، ساعت ۱۰ صبح مقابل درب ساختمان مجلس شورای اسلامی، تجمع کنند.

در این فرخوان عنوان شده است، همانگونه که می دانید وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت است و هر روز سفره کم رنگ کارگران و استادکاران ساختمانی کوچک و کوچک تر می شود. ارائه خدمات و حتی حقوق قانونی کارگران ساختمانی به فراموشی سپرده شده است در کنار آن کارگران ساختمانی از هیچ گونه حمایت دولتی بهرمند نیستند، و در روزهای اخیر شاهد تلاش‌های دولتی‌ها در جهت تضعیف انجمن‌های ساختمانی و بی حرمتی به تشکل‌های کارگری هم بوده ایم. همچنین در ادامه فرخوان به برخی از مطالبات کارگران، از جمله حذف سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی و بیمه تمامی کارگران، بهرمندی کارگران ساختمانی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور و غرامت ایام بیماری، صدور دستورالعمل‌های قاطع و کاربردی در الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان و کاهش حوادث ناشی از کار، اشاره شده است.