کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

بنابر گزارشهای رسیده، تعداد زیادی فراخوان های مردمی در شهرهای مختلف ایران   منتشر شده است که در آن دعوت به تجمع در میادین اصلی شهرها برای ساعت 6 بعدازظهر در روز دوشنبه 28 شهریور ‌ماه در اعتراض به قتل مهسا امینی شده است.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-