کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان به اعتصاب در روز های اول و دوم آبان

فراخوان به اعتصاب در روز های اول و دوم آبان

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در بیانیه ایی ضمن اعتراض شدید به سرکوب دانش آموزان، معلمان و مردم ایران توسط حکومت اعلام کرده است روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر و شنبه اول آبان را عزای عمومی اعلام می کند و روزهای یک و دو آبان در مدارس تحصن می کنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است، شورای هماهنگی در حمایت از اعتراضات برحق مردم سراسر ایران، و در محکومیت کشتارها و سرکوب‌های هفته‌های گذشته و به‌ویژه در محکومیت کشتن و بازداشت‌ دانش‌آموزان و معلمان، کنش‌های اعتراضی از جمله ” عزای عمومی روزهای پنجشنبه ۲۸ و جمعه ۲۹ و شنبه‌۳۰ مهر به یاد جانباختگان اعتراضات و  تحصن در روز یکشنبه ۱ و دوشنبه‌ ۲ آبان”  را به مردم ایران به ویژه معلمان شریف کشور اعلام می‌‌دارد. همچنین آمده است شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با برگزاری این تحصن‌ها، بار دیگر همراهی خود را با مردم اعلام و به حاکمیت اعلام می‌کند که خواسته‌های بنیادین معلمان به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، آزادی بدون قید و شرط تمامی دانش آموزان است و تا زمانی که دانش آموزان به مدرسه برنگردند و حاکمیت دست از کشتار مردم و کودکان برندارد و صدای به‌حق مردم را با گلوله جواب دهد، به اعتراضات خود ادامه می دهند.