کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان برگزاری تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی مروارید

کارگران پتروشیمی مروارید که در بخش پیمانکار لیموچی مشغول به کار هستند، با انتشار یک فراخوان، اعلام کردند که روز یکشنبه ۸ اسفندماه، در شرکت پتروشیمی مروارید تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

در این فراخوان، بی‌توجهی به وضعیت معیشتی و عدم توجه پیمانکار به درخواست‌های کارگران، دلیل برگزاری این تجمع ذکر شده است. در این فراخوان از همه کارگران پتروشیمی مروارید دعوت شده تا برای رسیدن به مطالبات بر حقشان در این تجمع شرکت کنند.

پست های مرتبط این دسته

 اعتصاب و تحصن کارکنان شرکت نوین صنعت رجا

-

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت

-

اعتصاب پرستاران بیمارستان الزهرا

-

جلوگیری از ورود ۷ کارگر «مجتمع فولاد گیلان» به کارخانه

-

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-

افزایش نیروهای حراست دانشگاه شریف

-