کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فراخوان برپایی تجمع اعتراضی برای محکومیت بازداشت شعبان محمدی

انجمن صنفی معلمان مریوان طی انتشار فراخوانی از کلیه معلمان شهرستان مریوان خواست با برپایی تجمع در روز یکشنبه 17 بهمن ماه در مقابل فرمانداری این شهر به ادامه بازداشت شعبان محمدی اعتراض کنند.

دربخشی از این فراخوان آمده است،  “ما ضمن پیگیریهای خود و هشدار به مقامات امنیتی و حاکمیتی در عواقب بازداشت طولانی مدت شعبان محمدی، برای حمایت از آزادی این عضو انجمن صنفی و حمایت همه جانبه از خانواده وی، خواستار برگزاری تجمع اعتراضی، مسالمت آمیز و همگانی فرهنگیان مریوان در روز  یکشنبه 17 بهمن ماه، ساعت 11:30 تا 13:30 در مقابل فرمانداری مریوان هستیم.”