کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان برای اعتراضات سراسری در همه فازهای پالایشگاهی

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی فراخوانی، با حمایت از فراخوان به اعتصاب کارگران ارکان ثالث، روز شنبه ۳ دی‌ماه را برای تجمع اعتراضی و سراسری در همه فازهای پالایشگاهی تعیین کرده‌اند.

در این فراخوان ضمن برشمردن اعتراضات کارگران پالایشگاهی در روزهای اخیر، به خواسته‌های اصلی اعتصاب که حذف پیمانکاران، طبقه‌بندی مشاغل و مسائل رفاهی است اشاره شده است. پیش از این نیز در هفته گذشته کارکنان رسمی شرکت نفت در مناطق عملیاتی و نفت‌خیز چند روز در اعتصاب بودند. در این بیانیه همچنین آمده است، این اعتراض با شعار «ما برده نیستیم» از ساعت 7 صبح روز شنبه و با خواست‌های: “حذف پیمانکاران، اجرای طبقه بندی، افزایش حقوق‌ها، برابری حقوق با نیروهای شرکت‌های پتروشیمی منطقهو برخورداری از آیتم فوق‌العاده‌ها،‌ پاداش ماهانه، کارانه و حق تولید” برگزار خواهد شد.