کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان

هفت سازمان حقوق بشری با انتشار فراخوانی در محکومیت قتل حکومتی چهار زندانی سیاسی ، مردم کردستان را به اعتصاب عمومی روز سه شنبه فراخواندند.

در این بیانیه آمده: اعدام‌ها در کُردستان چنان شتاب گرفته‌اند و ماشین سرکوب رژیم ایران چنان بی پروا جوانان این سرزمین را درو میکند گویی طناب دار و زور عریان را برای مجازات دسته جمعی مردم کُردستان و کشتن آزادی و آزادگی و آزادیخواهی و آزادیخواهان ابزار نموده است.  در آخرین مورد صبح روز دوشنبه 9 بهمن ماه، چهار زندانی سیاسی اعدام شدند و حکم اعدام شش نفر دیگر از زندانیان سیاسی و مذهبی در دیوان عالی مورد تائید قرار گرفته و احتمال اجرای احکام آنها در روزهای پیش رو بالقوه است. فعالان و سازمانهای مدافع حقوق بشر از تمامی اقشار جامعه کردستان میخواهند روز سه‌شنبه هفته جاری با پیوستن به یک اعتصاب عمومی و سراسری اعتراض خود را نسبت به این روند غیر انسانی و ضد حقوق بشری نشان دهند.