کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فراخوان اعتصاب بزرگ کارکنان نظام بانکی کشور

کارکنان نظام بانکی کشور با انتشار فراخوانی روز چهارشنبه 15 فروردین ماه را روز تحصن یکپارچه و هماهنگ در اعتراض به مشکلات معیشتی در سراسر ایران اعلام کردند.

در این فرآخوان آمده: با توجه به مشکلات معیشتی و صنفی قشر نظام بانکی کشور ضمن هشدار به مدیران بی‌کفایت کلیه نظام بانکی، در تاریخ پانزدهم فروردین ماه از ساعت یازده صبح تا پایان روز کاری در این تاریخ کلیه کارکنان نظام بانکی کشور دست از کار کشیده و از ارائه هرگونه خدمات به مشتریان در سراسر ایران معذور هستند. همچنین یادآور شدند، این تنها هشداری به مدیران بی‌کفایت نظام بانکی کشور است و چنانچه حق و حقوق کارکنان و همچنین بازنشستگان نظام بانکی کشور توسط مدیران  پیگیری و پاسخگویی نشود، اعتصابات بیشتری انجام می‌گردد‌.