کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

فاجعه ورود فاضلاب شهری و صنعتی به خلیج ‌فارس و دریای خزر 

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست رژیم از تداوم ورود فاضلاب و پساب‌ها به دریای خزر و خلیج‌فارس خبر داد و آن را فاجعه‌بار دانست.
این کارگزار رژیم ورود پساب‌ها در دریای خزر و خلیج‌فارس هم از کشورهای همسایه و هم از‌ ایران را دلیل مشکلات بزرگ زیست‌محیطی اعلام کرد و گفت: «در دریای خزر با چهار کشور و در خلیج‌فارس با هفت کشور دیگر اشتراک وجود دارد که همه آن‌ها مشکل ورود پساب و تخلیه آلودگی فاضلاب شهری و صنعتی به دریا را دارند.» گفتنی است مسئله ورود فاضلاب به دریای خزر معضلی باسابقه طولانی است که مقام‌های محیط‌زیست و مدیران وزارت نیرو در دوره‌های مختلف وعده اصلاح فوری آن را داده‌اند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده افزایش ورود پساب به دریا بوده است.