کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

عقب‌نشینی دولت فرانسه در مقابل معترضان

به دنبال گسترش دامنه اعتراضات  به “طرح امنیت جامع” فرانسه فراکسیون‌های حامی دولت در مجلس ملی این کشور روز دوشنبه 10 آذر ماه اعلام کردند که این ماده جنجال برانگیز درباره ممنوعیت پخش تصاویر نیروهای پلیس را به طور کامل «بازنویسی» خواهند کرد.

طرح «امنیت جامع» و به طور خاص این ماده اعتراضات زیادی را طی هفته های اخیر در فرانسه در پی داشته است. همزمانی بحث بر سر این طرح با پخش تصاویری از ماموران پلیس پاریس که یک مرد سیاهپوست را در داخل استودیوی موسیقی‌اش مورد ضرب و جرح قرار می دهند باعث شد تا معترضان فرانسوی بر لزوم تصویربرداری از ماموران به عنوان راهی برای پیشگیری از خشونت آنها تاکید کنند.