کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

عقب‌نشینی دولت اردن در برابر معلمان معترض

روز شنبه 13 مهر ماه اعتصابات معلمان اردنی که باعث تاخیر در آغاز سال تحصیلی در این کشور شد با عقب‌نشینی دولت اردن به پایان رسید.

معلمان اردنی که از سپتامبر و همزمان با آغاز سال تحصیلی در اردن در اعتصاب به سر می‌بردند، خواستار افزایش ۵۰ درصدی دستمزد‌های خود بودند که دولت این کشور از ابتدا شدیدا با آن مخالفت کرد. براساس گزارشات منتشر شده، در پی گسترش اعتراضات، سرانجام بر اساس توافق صورت گرفته میان کابینه “عمر الرزاز” و سندیکای معلمان، دولت ناچار به عقب نشینی شد. طبق ای توافق کمک معلمان ۳۵، معلمان پایه و معلمان ارشد ۳۴ و معلمان خبره ۳۳ درصد پاداش دریافت می‌کنند. رتبه معلمان عالی نیز که برای نخستین بار ایجاد می‌شود، ۷۵ درصد پاداش فوق العاده دریافت خواهد کرد. قانون جدید اعطای پاداش‌های ویژه قرار است از تاریخ اولین روز سال جدید میلادی اجرا شود.