کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

عقاید شیخ فضل الله نوری پشتوانه ایدئولوژیک مسموم سازی دختران دانش آموز

هر روز بر ابعاد مسموم سازی دختران دانش‌آموز افزوده می شود.  اکنون دیگر کمتر شهری است که این حملات شیمیائی سازمان یافته در آن  به اجرا در نیامده باشد. تاکنون چند هزار دختر مسموم شده اند. علیرغم اشک تمساحی که خامنه ای و نمایندگان مجلس اسلامی برای این جنایت سازمان یافته می ریزند،  همه شواهد نشان می دهند که یک تشکیلات گسترده و سراسری پشت این جریان قرار دارد. تشکیلاتی که به سادگی به نوع خاصی از سم در مقیاس انبوه دسترسی دارد و دقیقاً میداند که در کجا دست به عمل بزند.

سوال این است  که چگونه دستگاه های پلیسی و امنیتی ایران که در فاصله کوتاهی ۳۰ هزار نفر را در رابطه با انقلاب «ژینا» شناسائی و دستگیرکرده اند، در این  مدت سه ماه قادر به دستگیری حتی یک نفر از عاملان و مجریان این تروریسم زنجیره ای،  علیه دختران دانش آموز نشده اند؟  پاسخ روشن است، این جنایت سازمانیافته حکومتی،  قطعاً توسط باندهای سازمانیافته امنیتی، برنامه ریزی و به دقت اجرا می شود.

واقعیت این است که جوانان و بویژه دختران جوان، در جریان خیزش انقلابی پنج ماه گذشته، نقش برجسته و پیشتازی داشتند. دختران شجاع حجاب اجباری، این نماد حکومتی اسارت زن را به دور انداخته و در آتش سوزاندند. این دختران جوان بودند که عکس های خمینی و خامنه ای را از کلاس های درس پائین می کشیدند و از کتاب های درسی پاره می کردند و به زباله دان می ریختند. آنها با شور و حرارتی ستودنی  شعار  «زن ، زندگی، آزادی» ، «مرگ بر  دیکتاتور»، «نه روسری، نه توسری، آزادی، برابری» سر می دادند. اکنون این دختران جوان، این فرزندان شجاع و پیشتاز، با حملات شیمیائی، به دستور رهبر رژیم تنبیه میشوند.

هر هدف سیاسی جنایتکارانه‌ایی هم پشت این جریان باشد واقعیت این است که دشمنی با تحصیل دختران در عمق باورهای خمینی و سران جمهوری اسلامی قرار دارد. اگر شرایط زمانه به آنها اجازه نمی دهد که افکار پوسیده و ارتجاعی خود را در این زمینه به اجرا در آورند، به معنای آن نیست که آنها را کنار گذاشته اند.

شیخ فضل الله نوری نامی آشنا در ارتجاع اسلامی ایران است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی  را می خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی‌ناپذیر  با ایجاد مدارس برای دختران  را نمایندگی میکرد. بازگشت خمینی به ایران و قدرت‌گیری آخوندها، احکام پوسیده شیخ فضل الله نوری را دوباره رو آورد. نام شیخ فضل الله بر خیابانها و میادین نهاده شد. در کتب درسی از این مرتجع قسم خورده تجلیل شد. در رسانه ها ایده‌ها و خواستهای مشروعه‌چیان دوره مشروطیت تبلیغ و ترویج شد .

نگاهی به فرازهایی از دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری اهداف و جهان بینی رهبران اسلامی فعلی را با مرتجعینی چون شیح فضل الله در یک قرن پیش نشان میدهد :

«اگر زن باسواد شود بی‌عفت می‌شود»، «تاسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است»،« یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک، عقاید دختران را سخیف و ضعیف می‌کند»، « چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه‌خانه‌ها است.»

مسموم سازی های مدارس دخترانه از سوی شاگردان خلف شیخ فضل الله نوری در طول سه ماه و نیم گذشته نشان داد چه مرتجعین قرون وسطایی و با چه ظرفیت های از جنایت در قدرت سیاسی ایران قرار دارند.

مردم شریف و آزادیخواه ایران به شاگردان و پیروان شیخ فضل الله نوری اجازه نخواهند داد دختران دانش آموز را با عملیات تروریستی شیمیایی به کنج خانه ها برگردانند . در دنیای معاصر و در جهان مدرن نمی توان زنان را به ۱۴۰۰ سال پیش در صحراهای عربستان بازگرداند .

دفاع از برابری زن و مرد ، دفاع از حق تحصل دختران، مخالفت با هر نوع خشونت علیه زنان، جلوگیری از تبعیض و خشونت سیستماتیک حکومتی علیه زنان  امر هر انسان شریف و آزاده‌ای است .

مردم ایران شیح فضل الله های حاکم را به زیر خواهند کشید و آنها را ناچار به پاسخگویی در مقابل جنایات علیه زنان و علیه بشریت خواهند کرد .