کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت 12 ماه حقوق کارگران کارخانه سیمگون قزوین

251h

251h

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 5 مردادماه، جمعی از کارگران کارخانه سیمگون واقع در قزوین از عدم پرداخت 12 ماه حقوق حقوقشان خبر دادند.

این کارگران به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: حدود 12 ماه است که حقوق آنها توسط مدیر کارخانه پرداخت نشده است. این کارگران معترض اذعان کردند، طی این مدت روزهای سختی را با جیب خالی سپری کرده اند، اجاره ی خانه و قسط های شان به تعویق افتاده و کسی پاسخگو نیست.