کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت ۷ ماهه معوقات و دستمزد کارکنان بهداشت شهرستان چابهار

عدم پرداخت ۷ ماهه معوقات و دستمزد کارکنان بهداشت شهرستان چابهار

گزارشات منتشرشده در روز سه شنبه 22 اسفندماه حاکی از آن است که جمعی از کارکنان بهداشت چابهار به مدت ۷ ماه است که حقوق و معوقات خود را دریافت نکرده‌ و نسبت به وضعیت سخت و نابسامان معیشتی اعتراض کردند.

در همین خصوص نیروها و کارکنان بهداشت چابهار بیان کردند: ۷ ماه است که در استخدام بهداشت شهرستان چابهار هستند و کار میکنند ولی تاکنون هیچگونه دستمزد و حقوقی به کارکنان این اداره که کلا ۳۰ نفر هستند پرداخت نشده است.مسئولان بهداشت همیشه بهانه عدم بودجه و واریز نشدن بودجه را آورده اند این در حالی است که بودجه واریز می شود ولی به کارکنان هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.کارگران و نیروهای بهداشت در این مدت ۷ ماه واقعا از نظر معیشتی در تنگنا و شرایط سخت معیشتی به سربردند.قابل ذکر است پیشتر هم از عدم پرداخت معوقات و حقوق نیروهای شرکتی در ارگان های دیگر از جمله علوم پزشکی گزارش هایی دریافت شده است.