کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت معوقات و دستمزد کارکنان علوم پزشکی چابهار

گزارشات منتشرشده در روز شنبه 29 اردیبهشت ماه حاکی از آن است که جمعی از کارکنان بهداشت چابهار به مدت 8 ماه است که حقوق و معوقات خود را دریافت نکرده‌ و نسبت به وضعیت سخت و نابسامان معیشتی خود اعتراض دارند.

در همین خصوص نیروها و کارکنان بهداشت چابهار بیان کردند: 8 ماه است که در استخدام بهداشت شهرستان چابهار هستند و کار میکنند ولی تاکنون هیچگونه دستمزد و حقوقی به کارکنان این اداره که کلا ۳۰ نفر هستند پرداخت نشده است.مسئولان بهداشت همیشه بهانه عدم بودجه و واریز نشدن بودجه را آورده اند این در حالی است که بودجه واریز می شود ولی به کارکنان هیچ پرداختی صورت نمی گیرد.کارگران و نیروهای بهداشت در این مدت 8 ماه واقعا از نظر معیشتی در تنگنا و شرایط سخت معیشتی به سربردند.