کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران شهرداری سی سخت

روز چهارشنبه 16 خردادماه،عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد از 21 ماه گذشت.

حدود 80 کارگر مجموعه شهرداری سی سخت در استان کهکیلویه و بویراحمد به دلیل آنچه از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می‌شود؛از سال 99 تا هم اکنون حدودا 21 ماه مزد معوقه طلبکارند.یکی از این کارگران در تشریح مطالبات معوقه خود و همکارانش میگوید:در حالی مطالباتشان حدود 21 ماه به تاخیر افتاده است که با تغییر چندین شهردار در شهرسی سخت هیچ کدام از آن‌ها مسئولیت پرداخت طلب مزدی تسویه نشده کارگران را در زمان مدیریت شهردار قبلی برعهده نمی‌گیرند.او با بیان اینکه در سال جاری کارگران فقط بخش کمی از مطالبات فروردین ماه خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند،افزود:در عین حال حقوق بهمن واسفند و عیدی سال 1402 آنان هنوز پرداخت نشده است.