کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت مطالبات کارگران آب و فاضلاب شیراز

طبق گزارشات منتشر شده، نیروهای شرکتی کنتور نویس آب و فاضلاب شیراز ۴۰ روز است که حقوقی دریافت نکرده اند.

به گفته کارگران با وجود نزدیکی نوروز و سال تازه تاکنون دریافت عیدی و پاداش و سنوات آنها پرداخت نشده است. گفتنی است، پیمانکاران هر کارگری را که به این وضعیت اعتراض کند تهدید به اخراج میکن و کارگران مجبورن در این شرایط سخت بدون دستمزد به کار خود ادامه دهند.