کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت شش ماه دستمزدکارگران پیمانکاری شهرداری رودبار

حدود ۵۵ کارگر شهرداری رودبار از توابع استان گیلان، تحت مسئولیت شرکت در شهرداری کار می‌کنند که از شش ماه پیش معوقات مزدی و مطالبات آنها در سال گذشته و جاری پرداخت نشده است.

بنا به گزارشات، مهمترین نگرانی حال حاضر کارگران این مجموعه و سایر کارگرانی که در این شرکت مشغول به کار هستند، این است که مطالبات معوقه خود را قبل از خروج پیمانکاران دریافت کنند.یکشنبه ششم شهریور ۱۴۰۱ کارگران شهرداری رودبار جلسه‌ای با کارفرمای شرکت برای دریافت مطالبات خود داشتند، اما در این جلسه هیچ پاسخی به خواسته های انها نداده اند.گفتنی است که این کارگران در چندین سالی که آن‌ها زیر نظر پیمانکاران مزبور مشغول فعالیت بودند، جدا از معوقات مزدی، برخی مزایای مزدی همانند حق سنوات و مرخصی را دریافت نکرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-