کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران پالایشگاه آبادان

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 20 مهرماه، کارگران پالایشگاه آبادان از عدم پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

بنا به گفته این کارگران، پیمانکار به بهانه های مختلف از جمله نبود نقدینگی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می ورزد این درحالی است که شماری از کارگران دیگر توان تامین هزینه های زندگی خود و خانواده هایشان را ندارند. معترضان می گویند تاکنون برای پیگیری مطالبات خود چنیدین بار به اداره کار شکایت کرده اند ولی هیچ جوابی نگرفته اند.