کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری رشت

روز پنج شنبه 7 شهریور ماه، جمعی از کارگارن شهرداری رشت از عدم پرداخت ۳ ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

این کارگران به خبرنگار یک رسانه محلی گفته اند، حدود 3 ماه است که حقوق آنها توسط شهرداری این شهر پرداخت نشده است. این کارگران معترض اذعان کردند، طی این مدت روزهای سختی را با جیب و سفره خالی سپری کرده اند، اجاره خانه و قسط های شان به تعویق افتاده و کسی پاسخگوی آنها نبوده است.