کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری رشت

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 6 مهرماه، کارگران شهرداری رشت از عدم پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه خود خبر دادند.

این کارگران به خبرنگار یک رسانه محلی گفته اند، حدود 2 ماه است که دستمزد آنها توسط شهرداری این شهر پرداخت نشده است. این کارگران معترض اذعان کردند، طی این مدت روزهای سختی را با جیب و سفره خالی سپری کرده اند، اجاره خانه و قسط های شان به تعویق افتاده و تاکنون کسی پاسخگوی آنها نبوده است.