کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران روغن نباتی جهان

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019

به گزارش منتشره، کارفرمای کارخانه روغن نباتی جهان واقع در استان زنجان از پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه کارگران این کارخانه سر باز می زند.
کارگران این کارخانه با بیان اینکه بعد از پایان اعتراضات سال گذشته، کارفرما قرار بود در هر ۲۰ روز یکبار، یک ماه از مطالبات مزدی معوقه و بیمه‌ای‌ کارگران را پرداخت کند، میگویند: این وعده بعد از گذشت حدود سه ماه از سال جاری هنوز محقق نشده و آنها از بهمن ماه سال گذشته هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند.