کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم پرداخت حقوق کارکنان شرکت واحد در سال جدید

کارکنان شرکت واحد در حالی که دو ماه از سال جدید می‌گذرد،تاکنون حقوقی دریافت نکرده‌اند و این فشار مضاعفی را بر خانواده‌های آن‌ها وارد کرده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در این مورد علام کرد که مدیریت و هیئت مدیره ناکارآمد از بردباری پرسنل نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و حقوق کارگران را با تاخیر بیشتری پرداخت می‌کنند.این سندیکا با صدور بیانیه‌ای نوشت:یکی از دلایل اصلی این مشکلات شهرداری است.شهرداران با افزایش حقوق کارگران مشکل داشته‌اند و همیشه در اوایل سال بحران‌هایی نظیر عدم افزایش حقوق‌ها و یا تاخیر در پرداخت را برای رانندگان و سایر کارگران شرکت واحد ایجاد می‌کنند.سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه همچنین تاکید کرد که در صورت عدم‌ پرداخت به موقع حقوق،کارگران شرکت تمامی اشکال اعتراضی را برای خود محفوظ میدارند.