کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت نسرین جوادی زندانی سیاسی

نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) فعال کارگری 67 ساله در حالی دوران محکومیت خود در زندان اوین سپری میکند که وی از بیماری های متعددی رنج میبرد و از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.

نسرین جوادی ۶۷ ساله از بیماری های متعددی از جمله پوکی استخوان شدید رنج میبرد.وی به علت عدم جذب کلسیم نیاز به درمان تخصصی و تزریق داروهای پوکی استخوان دارد.این زندانی سیاسی با وجود کهولت سن و وجود بیماری های مختلف دیگر از جمله دیسک کمر،پایین بودن گلبول‌ های سفید و کاهش شدید شنوایی،تاکنون با درخواست مرخصی درمانی اش موافقت نشده،امری که به نگرانی های خانواده و نزدیکان او دامن زده است.این فعال کارگری در مردادماه ۱۳۹۸ در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و برای اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.