کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت علی معزی در زندان اوین

علی معزی زندانی سیاسی، دوران محکومیت شش سال و سه ماه حبس خود را در زندان اوین سپری می کند و علیرغم حال نامساعد جسمانی،از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است.

ایشان حدود دو سال پیش تحت جراحی سرطان پروستات قرار گرفت.چند ماه بعد در حالیکه باید مراحل درمان خود را سپری می‌کرد،توسط نیروهای امنیتی بازداشت و درمانش ناتمام باقی ماند.مشکلات ناشی از جراحی از جمله عدم کنترل ادرار،مشکلات زانو و ورم کلیه، زندگی در زندان را برای این زندانی ۷۰ ساله دشوار کرده است.این زندانی سیاسی در تاریخ نهم مهرماه ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات سراسری سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شد. در خردادماه سال جاری توسط شعبه پانزدهم دادگاه رژیم در تهران به اتهامات “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام” به شش سال و سه ماه حبس محکوم شده است.