کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سه فعال کارگری

“رضا شهابی، داود رضوی و حسن سعیدی”، سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کنند، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده اند.

طبق گزارش سندیکای شرکت واحد، “رضا شهابی” به دلیل جراحی‌های مهره‌های گردن و کمر در دوره حبس قبلی و علیرغم تایید پزشکان زندان و بیمارستان طالقانی مبنی بر ضرورت جراحی فوری و اورژانسی گردن، دوران محکومیت خود را بدون یک روز مرخصی میگذراند. همچنین “داود رضوی” نیز از بیماری‌های گوارشی و چشم و زانو رنج میبرد و همچنان موفق به اخذ مرخصی درمانی نشده است. از سوی دیگر، “حسن سعیدی” به دلیل بیماری لثه و دهان اکثر دندانهای خود را در زندان از دست داده و به دلیل بی‌توجهی زندانبان نسبت به رسیدگی به درمان دچار مشکلات سوء هاضمه شده و نیاز فوری به درمان خارج از زندان دارد.لازم به یادآوری است،اتهام این سه فعال کارگری “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”  می باشد.