کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

عدم آزادی عاطفه رنگریز از زندان شاهرود

بنابر گزارشات منتشرشده،عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان،کماکان در زندان شاهرود به‌سر می‌برد.

علیرغم تعیین وثیقه‌ی 500 میلیون تومانی و تهیه‌ی آن توسط خانواده،از آزادی این فعال حقوق زنان ممانعت به عمل آمده است.صبح روز 19 شهریورماه،عاطفه رنگریز با یورش ماموران امنیتی در منزل یکی از بستگان خود در سمنان،بازداشت شد.گفته میشود که وی پس از حضور در بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان به زندان شاهرود منتقل شد.