کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە پایانی کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

 

کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران با شرکت نمایندگان منتخب تشکیلاتهای حزب در خارج از کشور و حضور تعداد دیگری از اعضای حزب بە عنوان ناظر، در روزهای ٢٤ تا ٢٦ ماە سپتامبر ٢٠٢١ برگزار گردید.

کنفرانس بعداز تصویب آئین¬نامه و انتخاب هیأت رئیسه، با استماع گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته خارج از کشور، کارخود را آغاز نمود و با مباحث و نقطەنظرات نمایندگان و ناظرین ادامە پیدا کرد. کنفرانس بعداز طرح قرارها و قطعنامەها، سرانجام با انتخاب کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران برای یک دوره دو ساله، با موفقیت به کارخود پایان داد.

کنفرانس در آخرین بخش از کار خود ١٧ نفر از اعضای حزب را از میان کاندیداها برای کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران انتخاب نمود که عبارتند از رفقا: اسماعیل قهرمانی، اقبال شهبازی، رویا محمودی، اسرین قادری، داوود شاەنشین، رحیم ملکی، لالە محمدی، کامران دباغیان، مینو درخشان، کاوە الیاسی، ژیان ذوالفقاری، بهروز ناصری، کریم امانی، محیە ایرجی، عباس گویلی، عادل الیاسی، ناصر طاهری.

در روزهای آیندە مصوبات کنفرانس بطور کتبی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و تلویزیونهای کومەلە و حزب کمونیست ایران گزارش تکمیلی را در این رابطە پخش خواهند نمود.

کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٢٧ سپتامبر ٢٠٢١

پست های مرتبط این دسته

بیانیه های تشکل های بازنشستگان و کارگری: روز پاسخگویی فرا خواهد رسید

komalah

بیانیه راهکار سوسیالیستی: سازماندهی اجتماعی اعتراضات و تدارک وسیع اعتصابات کارگری

komalah

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان و اعتصاب سه شنبه ۱۲ مهر معلمان!  در همبستگی با مردم بلوچستان و کردستان  و در حمایت از جنبش سراسری مردم ایران! 

komalah

پیام کمیته مرکزی كومه‌له‌ به مناسبت پیروزی شکوهمند اعتصاب عمومی در کردستان

komalah

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له اعلام اعتصاب عمومی روز شنبه ۹ مهرماه

komalah

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در اقلیم کردستان

komalah