کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ضرب و شتم یکی از دانشجویان دانشگاه تهران

شوراهای صنفی دانشجویان کشور از ضرب و شتم یکی از دانشجویان دانشگاه تهران توسط مسئولین حراست این دانشگاه خبر داد.

در بخشی از این گزارش آمده است: روز یکشنبه یازدهم تیرماه، محمد موحدی نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی طی یک تماس تلفنی، به ساختمان حراست این دانشگاه احضار شد. این دانشجو پس از حضور در ساختمان حراست و اعتراض به روند غیرقانونی احضار خود، توسط مدیران کل حراست دانشگاه تهران و دانشگاه بهشتی مورد تهدید، توهین و ضرب و شتم قرار گرفت.