کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ضرب و شتم دستفروشان در سنندج  توسط ماموران شهرداری

روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه، ماموران شهرداری سنندج با ضرب و شتم و غارت وسایل دست فروشان اقدام بە جلوگیری از کاسبی این شهروندان نمودند.

شایان ذکر است، طبق آمار خود رژیم کردستان از فقیرترین مناطق ایران است و دست فروشان از روی فقر و بیکاری بە دست فروشی پناه می برند، اما نهاد های رژیم بە جای رفع مشکلات معیشتی آنها و ایجاد شغل، این دست فروشان هموارە از سوی مامورین شهرداری و نیروی انتظامی مورد آزار و اذیت شدید قرار می گیرند.