کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ضرب‌وشتم چند کودک دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه در زاهدان

مدیر دبستان فهمیده زاهدان واقع در بلوار بعثت این شهر، چند دانش‌آموز را به شدت مورد ضرب‌وجرح قرار داد، به طوری که یکی از این کودکان راهی بیمارستان شد.

طبق گزارشات، دانش‌آموزان در حال بازی و ریختن آب روی همدیگر بودند که یکی از آن‌ها به اشتباه آب را روی مدیر دبستان پرت می‌کند و وی، با کمربند و مشت و لگد کودکان را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهد.یکی از این کودکان به دلیل شدت ضربات مدیر مدرسه بیهوش شده و با تماس معلمان با اورژانس، به مراکز درمانی انتقال یافت.