کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور کیفر خواست جدید برای شکیلا منفرد

روز پنجشنبه 16 آذرماه،شعبه ۲۶ دادگاه رژیم،کیفرخواست جدیدی را برای شکیلا منفرد صادر کرد.

در کیفرخواست ذکر شده با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی،در صورت صدور رای مبنی بر محکومیت نامبرده،پیشنهاد می‌گردد اجرای حکم ایشان خارج از شهر تهران صورت گیرد.این سومین پرونده‌سازی بازجویان پرونده برای شکیلا منفرد است که طی دوران محکومیتش در طی سه سال و نیم صورت گرفته است.گفته میشود که شکیلا منفرد تاکنون سه بار در طی دوران تحمل محکومیتش در زندان توسط اطلاعات سپاه پاسداران مجددا بازداشت و به اتهامات امنیتی دیگر متهم شده است.