کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور کیفرخواست 15شهروند بهایی

کیفرخواست پرونده 15 شهروند بهایی ساکن بهارستان اصفهان ،روز چهارشنبه 22 فروردین ماه، توسط دادسرای اصفهان صادر شد.

هویت این شهروندان ،”مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، می باشند. اتهامات آنها تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و اموزشی به اصطلاح انحرافی مغایر با شرع اسلام خامنه ای می باشد.