کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور قبض‌های نجومی جعلی برای شهروندان محروم در بلوچستان

ویدیوهای منتشرشده در روز چهارشنبه 16 خردادماه نشان می‌دهد که ادارات برق بلوچستان به شکل هدفمندی اقدام به صدور قبض‌های برق با ارقام نجومی برای مردم عادی می‌کنند و این در حالی است که مصرف برق به مراتب کمتر بوده و سیستم اداره برق چیز دیگری نشان میدهد.

در ایرانشهر یک جوان قبض برق خود را به دوربین نشان می‌دهد که در آن مبلغی معادل یک میلیون تومان به عنوان بدهی برای او درج شده است.این در حالی است که سیستم آنلاین مبلغی به مراتب کمتر را نشان میدهد که بر اساس مصرف واقعی برق این شخص در دوره مورد نظر بوده است و این رقم به هیچ وجه با رقم نجومی قید شده در قبض همخوانی ندارد.وی همچنین می افزاید:این چپاول و غارت که شیوه شناخته شده حکومت است درحالی اتفاق میفتد که در فصل گرم تابستان هر روز برق روستاها و مناطق مختلف بلوچستان وقت و بی‌وقت دچار قطعی یا اختلال میشوند.