کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم ۱۶ سال زندان برای یک معترض در همدان

روز دوشنبه 4 دی ماه 1402، “علی لاله‌دانی”، زندانی سیاسی که چهار سال است در زندان همدان به سر می‌برد، توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر رژیم در همدان به ۱۶ سال حبس محکوم شد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، دادگاه تجدید نظر  مجازات “علی لاله‌دانی” را به ۱۶ سال زندان، یعنی ۱۰ سال حبس برای اتهام تشکیل گروه، یک سال برای اتهام تبلیغ علیه نظام، دو سال حبس برای توهین به رهبر و پنج سال حبس برای اتهام “تحریک مردم به جنگ و کشتار” محکوم کرد که مجازات اشد اجرایی است. گفتنی است، “علی لاله‌دانی” در حالی بیش از چهار سال را در زندان گذرانده که نامی از او در منابع خبری و حقوق بشری نیست و معترضانی مثل او در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی در نقاط مختلف ایران پرشمار هستند.