کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم یک سال حبس علیه نرگس محمدی

صدور حکم یک سال دیگر حبس علیه نرگس محمدی توسط دادگاه رژیم2

وکیل نرگس محمدی فعال حقوق‌بشر و برنده جایزه نوبل صلح روز سه شنبه 29 خردادماه اعلام کرد کە موکلش از سوی شعبه 29 دادگاه رژیم در تهران بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال دیگر حبس محکوم شدە است.

این وکیل دادگستری با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی اکس گفت کە مصادیق و دلایل صدور این حکم علیه نرگس محمدی کە در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذارند،از جملە “صحبت‌های او در مورد دینا قالیباف،تحریم انتخابات نمایشی مجلس رژیم و نامه به پارلمان‌های سوئد و نروژ” بودەاند.این فعال حقوق بشر پیش‌تر در پنج محکومیت متفاوت توسط قوه قضائیه رژیم در مجموع به 12 سال و 3 ماه زندان، 154 ضربه شلاق و 4 ماه رفتگری و 2 سال ممنوع‌الخروجی و تبعید و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.