کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

صدور حکم پنج سال حبس برای کمال لطفی در دهگلان

کمال لطفی از اعضای خانواده‌های دادخواه شهر دهگلان روز چهارشنبه 29 فروردین ماه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

کمال لطفی پدر دادخواه رضا لطفی از جانباختگان خیزش انقلابی ژینا در شهر دهگلان توسط دادگاه رژیم در این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری، از بابت «توهین به خامنه‌ای» به ۲ سال حبس تعزیری و از بابت «توهین به خمینی» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.از این احکام،با اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری،حکم اشد کمال لطفی که طول آن ۲ سال است قابل اجرا خواهد بود.لازم به ذکر است،کمال لطفی در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ١٤٠٣ پس از احضار و مراجعه به دادگاه شهر قروه بازداشت شده و تا لحظه تنظیم این خبر،کماکان اطلاعی از از محل نگهداری وی در دسترس نیست.