کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم ممنوع التدریسی برای دو استاد دانشگاه هنر

بر اساس گزارشات منتشر شده،روز پنجشنبه 9 شهریورماه،مسعود علیا و امیر مازیار،از اساتید باسابقه دانشگاه هنر،توسط هیئت انتظامی و ریاست دانشگاه ممنوع التدریس شده‌اند.

این اساتید درحالی ممنوع التدریس شده‌ اند که هیچ حکم قضایی یا انتظامی برای آنان صادر نشده‌ و هنوز به اتهاماتشان رسیدگی نیز نشده ‌است.پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی و حمایت بخشی از استادان دانشگاه، از دانشجویان معترض و اعتراضات ضد حکومتی،شمار زیادی از آنان به دلیل حمایتشان از دانجشویان تعلیق و یا اخراج شدند.گفتنی است ابعاد «تعلیق» و «اخراج» استادان بسیار گسترده تر و فقط محدود به چند دانشگاه نیست و شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز پیشتر در گزارشی تاکید کرده که موج «تعلیق» و «اخراج» استادان دانشگاه، بخشی از پروژه بزرگ‌تر «تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» است.