کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم علیه 9 نفر از فعالان سیاسی در گرگان

صدور حکم علیه 9 نفر از فعالان سیاسی در گرگان3

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز یکشنبه 20 اسفندماه دستکم 9 نفر از فعالان سیاسی ساکن گرگان به جزای نقدی محکوم شدند.

بهروز ایزدی راد، محمدرضا شوقی، امین شیرافکن، رضا نجفی، پرند قره داغی، فائزه خلیلی، مریم رضوانی، مریم خواجه وندی و روژینا ابراهیمی فعالان سیاسی هستند که توسط شعبه اول دادگاه رژیم در گرگان مجموعا به پرداخت هشتصد و سی و چهار میلیون تومان جزای نقدی بدل از پنجاه سال و هفت ماه حبس محکوم شدند.بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه گرگان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است،این فعالان سیاسی از بابت اتهاماتی همچون “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی،عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” محکوم شدند.