کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم شش سال زندان برای سارا سیاهپور

در ادامه پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام زندان برای معلمان و فعالان صنفی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان روز یکشنبه 25 تیرماه گزارش داد که حکم بدوی دادگاه تجدید نظر سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان عیناً تأیید و به شعبه یک اجرای احکام زندان اوین ارسال شده است.

سارا سیاهپور معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران و فعال صنفی البرز بابت اتهام واهی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، محکوم شد.این معلم همچنین به دو سال ممنوع الخروجی از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب اپوزیسیون،گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.گفتنی است که این فعال صنفی معلمان در تمامی مراحل دادگاه خود از دسترسی به وکیل محروم شده است.