کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم زندان علیه گلرخ ایرایی

روز یکشنبه 11 تیرماه، گلرخ ایرایی، فعال حقوق‌بشر و از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری که از ۲۸۰ روز پیش در زندان اوین به سر می‌برد،با حکم قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر رژیم در استان تهران به پنج سال زندان قطعی و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

اتهامات مطروحه علیه گلرخ ابراهیمی ایرایی “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” عنوان شده است.این فعال حقوق بشر همچنین به ضبط گوشی تلفن همراه و مجازات‌های تکمیلی شامل دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت حضور در تهران و دو سال ممنوعیت حضور در احزاب اپوزیسیون، گروه‌ها و دسته‌جات محکوم شده است.