کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

صدور حکم زندان علیه سه فعال سیاسی در تهران

“آذر کروندی موسی زاده”، “رقیه سلطان میرزایی” و “مخصوص بخارائی” شهروندان ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم این شهر  مجموعا به ۱۲ سال حبس و ضبط ملک شخصی محکوم شده اند.

بر اساس این حکم، مخصوص بخارانی و آذر کروندی موسی زاده به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رقیه سلطان میرزایی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط ملک واقع در شهریار محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم”، عنوان شده است

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات در شهر های ایران

-

تجمع دانشجویان در اکثر شهرهای کشور

-

افزایش آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران

-

اجرائی شدن اولین حکم اعدام مربوط به اعتراضات جاری در ایران

-

ابلاغ حکم اعدام به حمید قره حسنلو در بیمارستان

-

سومین روز از اعتصاب سراسری شهرهای مختلف

-